Diensten

Het zwaartepunt van onze dienstverlening ligt op het samenstellen van jaarrekeningen en het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast verlenen wij voor onze cliënten een breed scala aan diensten, u kunt daarbij denken aan:

  • - Opstellen van begrotingen en prognoses
  • - Advisering rondom rechtsvormkeuze
  • - Assisteren bij het opstellen van ondernemingsplannen
  • - Advisering rondom investerings- en financieringsvraagstukken
  • - Verzorgen van tussentijdse rapportages
  • - Het voeren van bezwaarprocedures
  • - Advisering op het gebied van estateplaning
  • - Verzorgen van overlijdens- en successieaangiften
  • - Verwerken van financiële administraties
  • - Verzorgen van aangiftes omzetbelasting

"Weten wat je kunt" is belangrijk in ons vak. Weten wat je niet kunt, misschien nog wel belangrijker. Om die reden werken wij samen met specialistische dienstverleners op velerlei terreinen. U kunt hierbij onder andere denken aan arbeidsrecht, ICT en pensioenconsultancy. Daarnaast zijn wij onder één dak gevestigd met Salariskantoor Willems, specialist op het gebied van salarisadministratie van arbeidscontract tot jaaropgaaf. Door deze krachtenbundeling bent u verzekerd van een compleet pakket dienstverlening en houdt u de voordelen van een kleinschalig kantoor.

Interesse?

Contact opnemen
Diensten